عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل

بعضی عبارات انگليسی با يك اسم مفعول (قسمت سوم فعل) شروع می‌شوند و نقش صفت را بازی می‌كنند و در واقع كل عبارت توصيف كسی يا چيزی است. این عبارت‌ها که یکی از ابزارهای ساخت جملات پیچیده هستند به نام «عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل» یا به انگلیسی past participle phrase معروفند.

ادامه مطلب

بدل در زبان انگلیسی

در انگلیسی گاهی برای توصيف كلمه يا گروه کلمات (الف)، كلمه يا كلمات توصيف كننده را بعد از (الف) و ميان دو ويرگول می‌آورند. به كلمه يا كلماتی كه بين دو ويرگول می‌آيند و به اين ترتیب كلمه يا كلمات پيشين را توصيف می‌كنند در فارسي بدل و در انگليسي apposition می‌گويند. بدل یکی از ابزارهای انگليسی‌زبان‌ها براي ساخت جملات پيچيده‌تر بهره می‌گیرند.

ادامه مطلب

حروف اضافه انگلیسی

برخي عبارات انگليسی با يك حرف اضافه آغاز می‌شوند. استفاده از این عبارت‌ها یکی از ابزارهای ساخت جملات طولاتی انگلیسی است.

ادامه مطلب

جملات طولانی انگلیسی

در انگلیسی هشت روش برای ساخت جملات طولانی و پیچیده وجود دارد. دانستن این ابزارها به ما کمک می‌کند هم در ترجمه و درک و هم در هنگام نگارش جملات طولانی انگلیسی، صحیح و اصولی عمل کنیم و خودمان را از بند جملات کلیشه‌ای کوتاه که عادت ما فارسی زبان‌ها شده رها کنیم.

ادامه مطلب
1 4 5 6