آرشیو برچسب ها: ابزارهای ساخت جملات پیچیده انگلیسی

تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی

در ادامه بحث مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره جملات طولانی انگلیسی، این پست به تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی در یک جمله نمونه اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

ابزارهای ساخت جمله طولانی انگلیسی

در این پست با ذکر یک مثال از جملات طولانی، به مرور ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی می‌پردازیم و با کاربرد تلفیقی این ابزارها آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط (conjunction) کلمه‌ای مثل and ،for ،nor ،but ،yet ،so ،or و … است که می‌تواند کلمات، گروه‌های کلمات و حتی دو جمله مستقل را به هم وصل کند. حرف ربط ابزار هشتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت قیدی در انگلیسی

بعضی عبارات انگليسی که به عبارت قيدی معروف هستند بعد از یک حرف ربط می‌آیند و در مورد زمان، مكان، علت، يا نتيجه فعل جمله اصلی توضيحی می‌دهند يا شرايط آن را تعيين می‌کنند. عبارت قیدی ابزار هفتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت موصولی در زبان انگلیسی

بعضی عبارات انگليسی با كلمات that، who و which یا کلمات مشابه آغاز می‌شوند. کل عبارتی که این ویژگی را دارد توضيحی درباره چيزی يا كسی می‌دهد. به كارگيری اين عبارات ششمين ابزار ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت مصدری بیانگر علت

بعضی عبارات انگليسی با to (یا order to یا so as to) شروع می‌شوند و نقش قید را بازی می‌كنند. به عبارت دیگر، این عبارت‌ها توضیحی درباره چرایی یا علت چیزی را در جمله توضیح می‌دهند. به كارگيري «عبارت مصدری بیانگر علت» پنجمين ابزار ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت وصفی مبتنی بر فعل ing دار

بعضی عبارات انگليسی با «حالت ing دار فعل» شروع می‌شوند و نقش صفت را بازی می‌كنند و در واقع، كل چنين عباراتی توصيف كسی يا چيزی است. به كارگيری این عبارات یا همان «عبارت وصفی مبتنی بر فعل ing دار» چهارمين ابزار ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل

بعضی عبارات انگليسی با يك اسم مفعول (قسمت سوم فعل) شروع می‌شوند و نقش صفت را بازی می‌كنند و در واقع كل عبارت توصيف كسی يا چيزی است. این عبارت‌ها که یکی از ابزارهای ساخت جملات پیچیده هستند به نام «عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل» یا به انگلیسی past participle phrase معروفند.

ادامه مطلب

بدل در زبان انگلیسی

در انگلیسی گاهی برای توصيف كلمه يا گروه کلمات (الف)، كلمه يا كلمات توصيف كننده را بعد از (الف) و ميان دو ويرگول می‌آورند. به كلمه يا كلماتی كه بين دو ويرگول می‌آيند و به اين ترتیب كلمه يا كلمات پيشين را توصيف می‌كنند در فارسي بدل و در انگليسي apposition می‌گويند. بدل یکی از ابزارهای انگليسی‌زبان‌ها براي ساخت جملات پيچيده‌تر بهره می‌گیرند.

ادامه مطلب

حروف اضافه انگلیسی

برخي عبارات انگليسی با يك حرف اضافه آغاز می‌شوند. استفاده از این عبارت‌ها یکی از ابزارهای ساخت جملات طولاتی انگلیسی است.

ادامه مطلب
1 2