آرشیو برچسب ها: انگلیسی برای محیط کار

عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی، با موضوعات مهمی که معمولاً در مصاحبه‌های شغلی مطرح می‌گردند آشنا می‌شوید. در پست‌های بعد عبارت‌های کلیدی مورد استفاده مربوط برای هر یک از این موضوعات به طور جداگانه معرفی خواهند شد.

ادامه مطلب