آرشیو برچسب ها: تقاضای کاتالوگ به انگلیسی

قیمت دادن و قیمت گرفتن در مکاتبات

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، با عبارات مربوط به قیمت دادن و قیمت گرفتن در مکاتبات آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب