آرشیو برچسب ها: توصیف یک نمودار به انگلیسی

عباراتی برای تفسیر نمودار و شکل

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با عباراتی برای تفسیر نمودار و شکل آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

عباراتی برای توصیف نمودار و شکل

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با عباراتی برای توصیف نمودار و شکل آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب