آرشیو برچسب ها: جملات انگلیسی برای انجام مصاحبه شغلی

عباراتی درباره شغل مورد تقاضا

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی انگلیسی، با عباراتی درباره شغل مورد تقاضا آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

چند عبارات برای توصیف خود

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی انگلیسی، با چند عبارت برای توصیف خود آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی، با موضوعات مهمی که معمولاً در مصاحبه‌های شغلی مطرح می‌گردند آشنا می‌شوید. در پست‌های بعد عبارت‌های کلیدی مورد استفاده مربوط برای هر یک از این موضوعات به طور جداگانه معرفی خواهند شد.

ادامه مطلب