آرشیو برچسب ها: صحبت کردن درباره دوره‌های آموزشی‌ای که گذرانده‌اید در مصاحبه شغلی انگلیسی

چند عبارات برای توصیف خود

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی انگلیسی، با چند عبارت برای توصیف خود آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب