آرشیو برچسب ها: عبارت‌های پرکاربرد برای دادن خبر خوب در نامه تجاری انگلیسی، عبارت‌های پرکاربرد برای دادن خبر بد در نامه تجاری انگلیسی، مرکز ترجمه کاردوآنلاین

نگارش خبر خوب و بد در نامه تجاری

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، چند عبارت پرکاربرد برای نگارش خبر خوب و بد در نامه معرفی می‌شوند.

ادامه مطلب