آرشیو برچسب ها: عبارت‌های پرکاربرد برای گله کردن در نامه تجاری انگلیسی، عبارت‌های پرکاربرد برای طرح شکایت در نامه تجاری انگلیسی

نگارش گله و شکایت در مکاتبات

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، چند عبارت برای نگارش گله و شکایت در مکاتبات معرفی می‌شوند.

ادامه مطلب