آرشیو برچسب ها: عبارت وصفی در انگلیسی

تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی

در ادامه بحث مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره جملات طولانی انگلیسی، این پست به تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی در یک جمله نمونه اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

ابزارهای ساخت جمله طولانی انگلیسی

در این پست با ذکر یک مثال از جملات طولانی، به مرور ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی می‌پردازیم و با کاربرد تلفیقی این ابزارها آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

عبارت وصفی مبتنی بر فعل ing دار

بعضی عبارات انگليسی با «حالت ing دار فعل» شروع می‌شوند و نقش صفت را بازی می‌كنند و در واقع، كل چنين عباراتی توصيف كسی يا چيزی است. به كارگيری این عبارات یا همان «عبارت وصفی مبتنی بر فعل ing دار» چهارمين ابزار ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل

بعضی عبارات انگليسی با يك اسم مفعول (قسمت سوم فعل) شروع می‌شوند و نقش صفت را بازی می‌كنند و در واقع كل عبارت توصيف كسی يا چيزی است. این عبارت‌ها که یکی از ابزارهای ساخت جملات پیچیده هستند به نام «عبارت وصفی مبتنی بر قسمت سوم فعل» یا به انگلیسی past participle phrase معروفند.

ادامه مطلب