آرشیو برچسب ها: نکات مهم درباره نگارش مقاله انگلیسی

اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با چند اصطلاح از اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

بخش‌های مهم متن علمی انگلیسی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با بخش‌های مهم متن علمی انگلیسی استاندارد آشنا می‌شوید. در پست‌های بعد عبارت‌های پرکاربرد مورد استفاده در هر یک از این بخش‌ها به طور جداگانه معرفی خواهند شد.

ادامه مطلب