آرشیو برچسب ها: چند عبارت انگلیسی برای توصیف شغل مورد نظر در مصاحبه شغلی

عباراتی درباره شغل مورد تقاضا

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات استاندارد مصاحبه‌های شغلی انگلیسی، با عباراتی درباره شغل مورد تقاضا آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب