آرشیو برچسب ها: چگونه به انگلیسی برای یک نمودار عنوان بنویسیم

نگارش عنوان نمودار و شکل

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی، با عباراتی برای نگارش عنوان نمودار و شکل آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب