آرشیو برچسب ها: کابرد حرف ربط در انگلیسی

تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی

در ادامه بحث مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره جملات طولانی انگلیسی، این پست به تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی در یک جمله نمونه اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

ابزارهای ساخت جمله طولانی انگلیسی

در این پست با ذکر یک مثال از جملات طولانی، به مرور ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی می‌پردازیم و با کاربرد تلفیقی این ابزارها آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط (conjunction) کلمه‌ای مثل and ،for ،nor ،but ،yet ،so ،or و … است که می‌تواند کلمات، گروه‌های کلمات و حتی دو جمله مستقل را به هم وصل کند. حرف ربط ابزار هشتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت قیدی در انگلیسی

بعضی عبارات انگليسی که به عبارت قيدی معروف هستند بعد از یک حرف ربط می‌آیند و در مورد زمان، مكان، علت، يا نتيجه فعل جمله اصلی توضيحی می‌دهند يا شرايط آن را تعيين می‌کنند. عبارت قیدی ابزار هفتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب