آرشیو برچسب ها: گرامر زبان انگلیسی

عبارات مربوط به سفارش در مکاتبات

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، با عبارات مربوط به سفارش در مکاتبات آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

نگارش گله و شکایت در مکاتبات

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، چند عبارت برای نگارش گله و شکایت در مکاتبات معرفی می‌شوند.

ادامه مطلب

نگارش خبر خوب و بد در نامه تجاری

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، چند عبارت پرکاربرد برای نگارش خبر خوب و بد در نامه معرفی می‌شوند.

ادامه مطلب

پیشنهاد مساعدت و ارائه خدمت

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، چند عبارت پرکاربرد برای پیشنهاد مساعدت و ارائه خدمت معرفی می‌شوند.

ادامه مطلب

آغاز نامه‌های تجاری انگلیسی

در این پست از مرکز ترجمه کاردوآنلاین و در بحث عبارت‌های پرکاربرد در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی، عبارت‌های پرکاربرد در آغاز نامه‌های تجاری انگلیسی معرفی می‌شوند. شما در این پست با چند عبارت پرکاربرد برای درود و تهنیت و همچنین چند جمله که معمولاً به عنوان عبارات آغازین نامه‌های تجاری به کار می‌روند آشنا می‌شوید.

ادامه مطلب

نامه‌نگاری تجاری انگلیسی

در این پست مهم‌ترین بخش‌های نامه‌های تجاری انگلیسی را معرفی می‌کنیم. در پست‌های بعد با عبارت‌های کاربردی در نامه‌نگاری تجاری انگلیسی برای هر یک از این بخش‌ها آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی

در ادامه بحث مرکز ترجمه کاردوآنلاین درباره جملات طولانی انگلیسی، این پست به تشریح ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی در یک جمله نمونه اختصاص داده شده است.

ادامه مطلب

ابزارهای ساخت جمله طولانی انگلیسی

در این پست با ذکر یک مثال از جملات طولانی، به مرور ابزارهای ساخت جملات طولانی انگلیسی می‌پردازیم و با کاربرد تلفیقی این ابزارها آشنا می‌شویم.

ادامه مطلب

حرف ربط در انگلیسی

حرف ربط (conjunction) کلمه‌ای مثل and ،for ،nor ،but ،yet ،so ،or و … است که می‌تواند کلمات، گروه‌های کلمات و حتی دو جمله مستقل را به هم وصل کند. حرف ربط ابزار هشتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب

عبارت قیدی در انگلیسی

بعضی عبارات انگليسی که به عبارت قيدی معروف هستند بعد از یک حرف ربط می‌آیند و در مورد زمان، مكان، علت، يا نتيجه فعل جمله اصلی توضيحی می‌دهند يا شرايط آن را تعيين می‌کنند. عبارت قیدی ابزار هفتم ساخت جملات طولانی در انگليسی است.

ادامه مطلب
1 2